Fakta

  Maskinstationen FarmAC på Öland

Bildades våren 2008 och har successivt växt genom åren. Vi erbjuder vår/höst sådd, majssådd, hela vallkedjan från slåtter- strängläggning- hackning till transport & inläggning,

Majshackning med transporter & inläggning, 

Helsädeshackning. Vi sätter kunden i fokus och satsar på det som efterfrågas på marknaden Vi satsar på kostnadseffektiva och miljövänliga maskinerna. För oss är det viktigt att göra ett bra resultat efter kundens önskemål